FAQ: GPS ur

Hjælp til opstart af GPS ur med Greentels simkort


Greentels simkort til GPS ur leveres uden pinkode og det er 3-i-1 simkort, der kan knækkes ud i den størrelse (mini, micro eller nano), der er brug for i uret. Vi har ikke eSIM til GPS ure.

Simkortene kan anvendes i både 2G og 4G GPS ure.

Hvis du har bestilt simkortet på www.greentel.dk, virker det, når du modtager det med posten.

Hvis du har modtaget simkortet sammen med GPS uret, skal det aktiveres på den side, der står på flyeren, hvor simkortet sidder på. Simkortet virker 15 minutter efter aktivering - først herefter skal uret tændes. Husk at indtaste dit fulde navn under oprettelsen.

Gode råd til fejlfinding, når simkortet ikke virker i GPS uret:

  • Tjek, at det rigtige simkort er aktiveret: Log på 'Mit Greentel' på www.greentel.dk og tryk på fanen ”Mit simkort”. Her kan du tjekke om simkortnummeret er det samme som det du sidder med. Et simkortnummer starter med 89450xxxx....

  • Hvis simkortnummeret er forkert, bedes du sende en e-mail til support@greentel.dk eller ringe på tlf.: 44 10 10 10, og oplyse os det telefonnummer, du har oprettet samt det simkortnummer, der står på dit simkort og så kan vi aktivere det.

  • Uret skal altid være helt slukket, når simkortet isættes.

  • Hvis uret viser ”device offline”, ”intet simkort” eller ”please insert valid simcard” - så er simkortet ikke isat korrekt i uret. Prøv at presse simkortet ind i uret med en pincet. Det skal så langt ind, at fjedren i simkortlæseren tager imod simkortet og siger klik.

  • Er der stadig ingen netværk, kan du hjælpe uret igang ved at sætte simkortet over i en mobiltelefon. Sæt telefonens netværkstilstand ned til GSM/2G og foretag opkald fra telefonen, så har simkortet "fanget" netværket. Derefter sættes simkortet tilbage i uret og uret genstartes.

   Har du en iPhone, kan du ikke vælge 2G netværket i telefonen. Da kan du kontakte os på e-mail: support@greentel.dk og vi sender et nyt simkort, der er startet op på 2G netværket til dig.

  • Beder uret om en internet APN, skal der stå: websp

  • Xplora ur eller 4G ur, der ikke kan lave opkald. Log på "mit Greentel", gå under fanen "services" og aktiver Volte/Wi-Fi, så der kan ringes over 4G netværket. Genstart uret efterfølgende

  • Xplora ur, der melder simkort ikke aktiveret. Gå i indstilling - APN - tryk på + og indtast følgende:

   Navn: internet

   MCC 238

   MNC 20

   APN-Navn websp (med små bogstaver)

   Brugernavn ikke indstillet

   Adgangskode ikke indstillet

   Proxy ikke indstillet

   Port ikke indstillet

   Server ikke indstillet

   MMSC ikke indstillet

   MMS port ikke indstillet

   AUth type ikke indstillet

   APN type ikke indsstillet

   APN protocol ikke indstillet

   Bearer ikke indstillet

   MVNO type ikke indstillet

   MVNO value ikke indstillet