FAQ: Overdragelse

Mellem dig og mig

Du kan godt overdrage dit mobilnummer til en anden.

Både du og den nye indehaver skal dog udfylde denne blanket og sende den retur til Greentel:

Overdragelsesfuldmagt


Når overdragelsen er blevet godkendt, vil den nye ejer overtage nummeret og alle services, der er tilmeldt. Du skal være over 18 år og have fast bopæl i Danmark for at være kunde hos Greentel.

Husk selv at ændre PBS nummer eller den automatiske optankning, hvis betaler af nummeret også skal ændres.